Startsida

Om Företaget

Affärsidé

Miljö

Referensarbete

Kvalitet

Kontakt

 

Kvalitetspolicy


I J-O Myhrberg´s Byggservice AB verksamhet utgår vi från kundens behov. Vi styr, följer upp och förbättrar vår verksamhet för att leverera produkter och tjänster som motsvarar kundens förväntningar.

Detta gör vi genom att:
 

-  Vi levererar produkter och utför tjänster som motsvarar uppgjorda avtal. 

-  Utföra uppdragen med metoder som är lämplig med hänsyn till kundernas önskemål och krav. 

-  Rätt kvalitet är vårt synsätt i allt vårt arbete. 

-  Våra kvalitetsplaner och kontrollplaner präglas av tydlighet och effektivitet. 

-  Skapa erfarenhetsåterföring och sträva efter ständiga förbättringar. 

-  Göra alla medarbetare och leverantörer delaktiga i vårt arbete att leverera produkter som motsvarar kundens förväntning